Zuidzicht

Veelgestelde vragen

Wat is de exacte locatie van Zuidzicht?

Zuidzicht ligt aan de Kempische Kaai, langs het kanaal in Hasselt. Aan de overkant bevindt zich de toren van de oude gelatinefabriek.

Wat is de oriëntatie van de appartementen?

De appartementen zijn uitstekend georiënteerd. De woonkamers van de appartementen zijn gericht op het zuiden of het westen. De appartementen met de gevel aan de kanaalkant zijn westelijk georiënteerd. De appartementen met de gevel aan de pleinkant hebben een zuidelijke oriëntatie.

Wanneer beginnen de werken?

De werken aan Zuidzicht IV starten uiterlijk binnen de 3 maanden nadat er 30% op plan verkocht is.

Wanneer is de oplevering voorzien?

De appartementen van Zuidzicht IV worden uiterlijk na 700 kalenderdagen voorlopig opgeleverd.

Valt Zuidzicht onder de wet Breyne?

Zuidzicht valt inderdaad onder de woningbouwwet van 9 juli 1971, beter bekend als de wet Breyne. Deze wet beschermt en vrijwaart de rechten van de koper. Dit betekent onder meer:

- dat Kolmont Woonprojecten een waarborg heeft neergelegd bij de bank. Deze waarborg garandeert dat de appartementen volledig zullen worden afgewerkt volgens de bepalingen van het contract.
- dat Kolmont Woonprojecten niet alleen aansprakelijk is voor verborgen gebreken, ook de tienjarige aansprakelijkheid voor zware, zelfs zichtbare gebreken, rust op ons.
- dat de oplevering verloopt in twee fasen. De voorlopige oplevering gebeurt bij de overhandiging van de sleutel. De definitieve oplevering vindt ten vroegste een jaar na de voorlopige oplevering plaats. Dit geeft de koper de kans om eventuele gebreken – eigen aan de bouw – op te merken en te melden aan de bouwheer. De bouwheer staat in voor de kosten.
Ook de betalingsmodaliteiten zijn vastgelegd in de wet Breyne. Zie volgende vraag.

Hoe verlopen de betalingen?

Bij ondertekening van de verkoopovereenkomst betaalt de koper een voorschot van 10% van de grondwaarde. De rest van de grondwaarde en de notariskosten worden betaald bij de notaris als de akte ondertekend wordt.

De constructiewaarde wordt in schijven betaald naargelang de werken vorderen. De bedragen worden uitgedrukt in een percentage van het totaalbedrag. De eerste schijf wordt betaald bij de start van de kelderwerken, de laatste schijf bij overhandiging van de sleutel.

Hoeveel kost een garage?

Er zijn ondergrondse parkeerplaatsen van 22.500 euro

Hoeveel kost een kelder?

Er zijn ondergrondse kelderbergingen vanaf 3.000 euro.